Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (VVG)

Trys karaliai Baisogaloje nešė ir saugaus eismo žinią

Trijų Karalių šventė – Betliejaus žvaigždės šventė – užbaigia gražų šventinį laikotarpį, pažymėtą atlaidumu, gerumu, Metų sandūra, naujomis svajonėmis ir viltimis. Trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras neša dovanas, žymi aplankytą namą trimis kryželiais ir raidėmis K M B. Tai dvasios ženklas, skelbiantis, kad šių namų durys atviros visiems, kam reikia pagalbos ir paguodos.

Skaityti daugiau: Trys karaliai Baisogaloje nešė ir saugaus eismo žinią

 

Dėl 2017 metų vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų poreikio plano

2016 m. gruodžio 19 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal patvirtintas procedūras patvirtino pateiktą metinį Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06675 „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“, administravimo išlaidų poreikio planą.

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“