Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija „ Acokavų  bendruomenė“ (toliau – Bendruomenė) 2018 m. įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas“ (toliau – projektas), finansuojama iš Radviliškio rajono savivaldybės  jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso. Projekto metu įsigyta vėjapjovė, kuri reikalinga bendruomenės višosios erdvės tvarkymui. Radviliškio rajono savivaldybės administracija skyrė 300,00 Eur vėjapjovės išlaidoms padengti, prie projekto Bendruomenė prisidėjo 15% savo lėšų.

Acokavų bendruomenės informacija

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“