Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija „ Acokavų  bendruomenė“ (toliau – Bendruomenė) 2018 m. įgyvendino projektą „Mažųjų džiaugsmas“ (toliau – projektas), finansuojama iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto metu įsigyjo sūpynes, spyruokliuką "Dviratis" ir balansines supuokles. Mažieji džiaugiasi ir laukia pavasario, kada galės šėlti, suptis ir džiaugtis vaikyste. Projektui įgyvendinti skirta 665,00 Eur lėšų.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“