Vietos veiklos grupė (VVG) „Radviliškio lyderis“ – tai asociacija, kuri įkurta 2004 m. rugsėjo 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis  Radviliškio  rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ suformuotas jungiantis partnerystės principu kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, valstybiniam bei privačiam sektoriui. Vietos veiklos grupė atstovauja Radviliškio rajono kaimo vietovės plėtros partnerius, rengia ir įgyvendina vietos plėtros strategiją, naudojasi LEADER ir kitų programų lėšomis gyvenimo kokybės gerinimui, kuriant įvaizdį viduje ir išorėje.

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ nariai