logobend

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m." priemonę "Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius"

KVIETIMAS NR.22

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Kvietimas Nr.22 galioja nuo 2023 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2023 m. birželio 27 d. 12.00 val.