VVG įgyvendinti projektai, skirti kaimo teritorijai