Pasibaigė kvietimas Nr. 7 teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.".

Pagal kvietimo Nr. 7 priemones:

"Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas" gautos 3 paraiškos.

"Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę "nuo lauko iki stalo" gauta 1 paraiška.