Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (toliau – VPS vykdytoja) informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. 15.00 val. planuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 8 ir 16.00 val. valdybos posėdis neįvyks, nes vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu, siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Radviliškio rajone, nuo rugsėjo 21 d. dviem savaitėms priimti ribojimai įvairioms veikloms. Posėdžiai bus organizuojami rašytinio proceso būdu. Valdybos narius informuosime atskirai.