Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  Vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos įgyvendinimo veiksmų planas (PDF formatas)