V-ojo kvietimo teikti rezervinių vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Specialiosios taisyklės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

Vidaus tvarkos aprašas

IV-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Specialiosios taisyklės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

Specialiosios taisyklės "Kaimo turizmo veiklos skatinimas"

Vidaus tvarkos aprašas

III-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Bendrosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams

Vidaus tvarkos aprašas

Priemonės specialiosios taisyklės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

Priemonės specialiosios taisyklės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai"_Juridiniams asmenims

Priemonės specialiosios taisyklės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai"_Fiziniams asmenims

Priemonės specialiosios taisyklės "Kaimo turizmo veiklos skatinimas"

II-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:  

Bendrosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams

Specialiosios taisykles pagal strategijos I prioriteto 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

Vidaus tvarkos aprašas

I-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija: 

Bendrosios taisykles vietos projektų pareiškėjams

Specialiosios taisykles pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

Vidaus tvarkos aprašas