Informacinis renginys

VVG „Radviliškio lyderis“ 2016 m. gegužės 18 d. organizavo VVG parengtos strategijos informacinį renginį VVG nariams ir vietos valdžios atstovams.

VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė Vietos plėtros strategijos (VPS) „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 2016–2023 m.“ prioritetus, priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas.

Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė socialinio verslo kūrimo galimybes, kalbėjo, kad socialinis verslas yra socialinės ekonomikos dalis, paaiškino kuo skiriasi socialinis verslas ir NVO vykdoma socialinė veikla, priminė į VPS įtrauktas VVG vertybes, viziją ir misiją.

Renginio dalyviai domėjosi apie keliamus reikalavimus vietos projektų paraiškų teikėjams, tarėsi apie būtinybę pasirinkti patikimus partnerius, su kuriais galėtų veikti siekdami numatytų tikslų.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“