Informacinis renginys

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindama vietos plėtros strategiją 2017 m. gruodžio 12 d. surengė informacinį renginį „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai ir besidomintys Radviliškio rajono plėtra dalyviai.

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis informacinio renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

Apžvelgė I-ojo kvietimo teikti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos priemones „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER-19.2-SAVA-8). Informacinio renginio metu pristatė dokumentus, kuriais reikia vadovautis, rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Kalbėjo, kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, paraiškų teikimą ir vertinimą, lėšų išmokėjimo tvarką. Priminė, kad paprastojo I-ojo kvietimo teikti paprastus kaimo vietoviųvietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ priemones, vietos projektų paraiškos renkamos ir priimamos nuo 2017 m. lapkričio 24 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 23 d. 17.00 val. VVG „Radviliškio lyderis“ būstinėje adresu: Aušros a. 10, Radviliškis.

Išklausę pranešimą, renginio dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius, su vietos projektų paraiškų rengimo ir teikimo klausimais, kalbėjo apie vietos projektų administravimą ir įgyvendinimą.

Informacinio renginio pristatymas.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“