Vietos veiklos grupės mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ 2017 metais organizavo potencialių vietos projektų vykdytojų  mokymus.

Organizuoti mokymai 6 (5 vienos dienos ir 1 dviejų dienų mokymai) temomis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas (2 dienų); Viešųjų pirkimų planavimas ir projekto sąmatos sudarymas; Viešųjų pirkimų organizavimas NVO; Kaip parengti kokybišką projektą; Kaimo bendruomenės verslumo ugdymas; Įdarbinimo galimybės NVO.Vienuose mokymuose dalyvavo 10 dalyvių.

Potencialių vietos projektų vykdtytojų mokymai aktyvina kaimo gyventojų iniciatyvumą, didina gebėjimą aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose, pasitelkiant ne tik jau turimą patirtį bei žinias, bet ir praplėčiant savo akiratį naujomis žiniomis ir įgūdžiais, kad galėtų pasinaudoti visomis galimybėmis savo idėjoms realizuoti.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“