Pasibaigė paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Pasibaigė kvietimas Nr.1 teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.".

Kvietimo metu pagal priemones „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ paraiškų nebuvo gauta.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“