Informacinis renginys

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindama vietos plėtros strategiją 2018 m. rugpjūčio 21 d. surengė informacinį renginį „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“. Informaciniame seminare dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai ir besidomintys Radviliškio rajono plėtra dalyviai.

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis informacinio renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

Apžvelgė 5-ojo, 6-ojo ir 7-ojo kvietimo teikti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos priemones. Informacinio renginio metu pristatė dokumentus, kuriais reikia vadovautis, rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Kalbėjo, kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, paraiškų teikimą ir vertinimą, lėšų išmokėjimo tvarką.

Antroje dalyje kalbėta apie NVO įstatų keitimą, nes keitėsi asociacijų įstatymas, bei būtina persižiūrėti vykdomas veiklas pagal įstatus. Nepamiršti viešinti nuveiktus darbus, persižiūrėti patalpų valdymo dokumentus (panaudos ar nuomos sutartis).

Išklausę pranešimą, renginio dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius, su vietos projektų paraiškų rengimo ir teikimo klausimais, kalbėjo apie vietos projektų administravimą ir įgyvendinimą.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“