Pasibaigė paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Pasibaigė kvietimas Nr. 6 teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.".

Pagal kvietimo Nr. 6 priemones:

'Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas" gauta 1 paraiška.

"Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą" gautos 2 paraiškos.

"Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" gauta 1 paraiška.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“