Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. sausio 9 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją " VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė III-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su ūkininku Ignu Hofmanu.

Ūkininkas Ignas Hofmanas pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-2 įgyvendins projektą "Igno Hofmano ūkio ir verslo plėtra Šiaulėnų mstl.". Šiam projektui įgyvendinti skirta 60 000,00 Eur be PVM paramos suma. Vietos projekto vykdytojas planuoja įsigyti optinę grūdų rūšiavimo įrangą ir pradėti teikti unikalias Radviliškio rajono mastu pagal technologinį procesą grūdinės produkcijos rūšiavimo paslaugą. Įsigyta įranga užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Projektą planuojama įgyvendinti per 6 mėn.

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“