Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. kovo 20 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė IV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Šeduvos miesto bendruomene.

Šeduvos miesto bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1 įgyvendins projektą "Šeduvių vienybė - jėga". Šiam projektui įgyvendinti skirta 36 984,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 250,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama padidinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, vaikų ir jaunimo, pagyvenusių žmonių sanglaudą, estetinį ir kultūrinį gyvenimą kaimo vietovėje puoselėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą ne tik tarp skirtingų kartų atstovų bet ir tarp skirtingiems sektoriams – pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai – atstovaujančių organizacijų. Projektą planuojama įgyvendinti per 11 mėn.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“