Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. kovo 27 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją " VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė III-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su ūkininke Viktorija Pranyte.

Ūkininkė Viktorija Pranytė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-1 įgyvendins projektą "Sodybos "Atgal į gamtą" veiklos plėtra panaudojant vietos išskirtinumus ir naudingąsias savybes". Šiam projektui įgyvendinti skirta 48 482,00 Eur be PVM paramos suma. Vietos projekto vykdytojas planuoja atskleisti sodybos „Atgal į gamtą“ geresnio panaudojimo galimybes verslo plėtrai ir darbo vietoms kurti. Vietos projektu siekiama skatinti produkcijos iš̌ vietos žaliavų̨ gaminimą̨, taip pat naujų paslaugų sukūrimą̨ geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, kultūros bei istorijos paveldą̨, taip pat kitus vietos plėtrai menkai panaudotus išteklius, užmegzti bendradarbiavimą su vietos ūkininkais bei lankytojų objektų valdytojais. Didinamas vietos verslo bendradarbiavimas bei sukuriamas papildomas ekonominis efektas. Sukūrus papildomas paslaugas didėja darbo krūvis – taip sukuriama darbo vieta Radviliškio rajono kaimo gyventojams. Projektą planuojama įgyvendinti per 12 mėn.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“