Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. balandžio 5 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė IV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Miežaičių kaimo bendruomene.

Miežaičių kaimo bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-3 įgyvendins vietos projektą "Ateitis - mūsų rankose". Šiam projektui įgyvendinti skirta 32 492,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 8 123,18 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo ugdymą, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą, siekti socialinės atskirties mažinimo, stiprinant Miežaičių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeninį sutelktumą, įtraukiant juos į bendruomenines socialines veiklas, skatinti gyventojų užimtumą, saviugdą. Projektą planuojama įgyvendinti per 2 m. Detalesnė informacija apie projektą: https://radviliskiovvg.lt/vps-projektai/igyvendinami-vietos-projektai. 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“