Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. balandžio 16 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė VI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Asociacija "Raudondvario kaimo bendruomenė".

Asociacija "Raudondvario kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-3-2018 įgyvendins vietos projektą "Sveika šeima - stipri bendruomenė". Šiam projektui įgyvendinti skirta 39 980,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 994,98 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama atnaujinti Raudondvario kaimo viešąjį gyvenimą ir patrauklumo didinimą, sukuriant kokybiškos viešosios infrastruktūros modelį, skirtą bendruomenės laisvalaikio užimtumui organizuoti, telkti kaimo gyventojus į tematinius bendradarbiavimo tinklus, skatinti sveiką gyvenseną, kultūrinį aktyvumą ir savanorišką veiklą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. spalio 31 d. Detalesnė informacija apie projektą: https://radviliskiovvg.lt/vps-projektai/igyvendinami-vietos-projektai.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“