Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė VI-ojo ir VIII- ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su vietos projektų pareiškėjais.

2019 m. liepos 1 d. pasirašyta sutartis pagal VI-ąjį kvietimą su Butėnų bendruomene. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-6-2-2018 įgyvendins vietos projektą "Butėnų bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas ir plėtra". Šiam projektui įgyvendinti skirta 36 870,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 217,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama atnaujinti Butėnų bendruomenės materialinę bazę, skirtą kaimo vaikų ir jaunimo neformaliam ugdymui ir tokiu būdu organizuoti bei skatinti jų patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

2019 m. liepos 3 d. pasirašytos sutartys pagal VIII-ąjį kvietimą su Asociacija "Šniūraičių bendruomenė", Zitos Šimkevičienės IĮ ir VO "Kutiškių kaimo bendruomenė".

Asociacija "Šniūraičių bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-1-2019 įgyvendins vietos projektą "Sportuojanti bendruomenė - sveika visuomenė". Šiam projektui įgyvendinti skirta 38 298,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 575,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama iš paramos lėšų įrengti modernią krepšinio aikštelę, suoliukus bei surengti keletą edukacinių renginių, skirtų sveikos gyvensenos populiarinimui. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. spalio 30 d.

Zitos Šimkevičienės IĮ pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-8-2-2019 įgyvendins vietos projektą "Kavinė "Pas Zita" plėtra". Šiam projektui įgyvendinti skirta 31 422,00 Eur be PVM paramos suma. Šiuo vietos projektu siekiama sudaryti galimybę kavinės „Pas Zitą“ veiklai plėtotis ir kurti naują darbo vietą. Šiai veiklai vykdyti projektu bus įsigyjama nauja virtuvinė įranga ir virtuvinis inventorius. Ceche bus gaminami šiuolaikiniai ir istoriškai autentiški desertai, kurie bus parduodami kavinėje ir tiekiami į įvairius renginius, taip pat pagamintą konditerijos cecho produkciją galės įsigyti kitos įmonės. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. lapkričio 4 d.

VO "Kutiškių kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-3-2019 įgyvendins vietos projektą "Pramogauk, sportuok ir pažink savo kraštą". Šiam projektui įgyvendinti skirta 38 784,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 9 696,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama puoselėjant bendruomeniškumą ir kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus su kitomis bendruomenėmis plėtoti sveikos gyvensenos ir sporto veiklas, gerinti jaunimo užimtumą, bei vykdyti veiklas, susijusias su krašto tradicijų pažinimu. Bendruomenė šio projekto pagalba planuoja įrengti Kutiškių bendruomenėje krepšinio aikštelę ir surengti sporto populiarinimo renginių ciklą, skirtą jaunimo užimtumui gerinti. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. spalio 30 d.

Detalesnė informacija apie projektus: https://radviliskiovvg.lt/vps-projektai/igyvendinami-vietos-projektai.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“