Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. liepos 11 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė VII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Šeduvos paslaugu centru.

Šeduvos paslaugų centras pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-D-7-4-2018 įgyvendins vietos projektą "Šeduvos paslaugų centro materialinės bazės sukūrimas". Šiam projektui įgyvendinti skirta 86 353,00 Eur be PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 21 589,00 Eur be PVM biudžeto lėšomis, bei kompensuos projekto pridėtinės vertės mokestį  t. y. iki 22 668,00 Eur.

Šiuo vietos projektu siekiama sudaryti sąlygas Šeduvos paslaugų centrui teikti vietos gyventojams reikalingas paslaugas, kartu sprendžiant socialinės atskirties problemas. Projekto metu bus įsigyjama technika ir įranga, reikalinga teikti Paslaugų centro suplanuotas paslaugas: aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas, apželdinimas, laistymas, sniego valymas ir išvežimas, pakelių šienavimas, lapų grėbimas ir išvežimas, gatvių ir aikščių šlavimas. Taip pat Šeduvos paslaugų centras teiks įvairių verslo renginių organizavimo paslaugą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. lapkričio 05 d.

Detalesnė informacija apie projektą: https://radviliskiovvg.lt/vps-projektai/igyvendinami-vietos-projektai.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“