Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2019 m. rugsėjo 13 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė IX-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Vėriškių bendruomene.

Vėriškių bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-1A-D-9-1-2019 įgyvendins vietos projektą "Vėriškių bendruomenės maisto grandinės kūrimas "nuo lauko iki stalo"". Šiam projektui įgyvendinti skirta 51 810,00 Eur be PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 2 727,00 Eur be PVM biudžeto lėšomis, bei kompensuos projekto pridėtinės vertės mokestį  t. y. iki 10 413,00 Eur.

Šiuo vietos projektu siekiama užtikrinti NVO, vykdančios ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos ūkininku, sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. Projekto metu bus įsigytas N1 kategorijos automobilis pritaikytas prekybai bei konsultavimo paslaugos. Įgyvendinus projektą – įsigijus prekybinį automobilį – išsiplės galimybių ratas Vėriškių bendruomenės produkcijos realizacijai. Atsiras galimybė efektyviau spręsti socialines problemas, bus suskatintas bendruomenės verslo, vietos ūkininkų ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas. Taip pat bus sukurta nauja darbo vieta. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“