Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (VVG)

Dalyvauta seminare „Pažangus kaimo link“

Pažangus kaimas, kas tai? Tokia tema sausio 28 d. Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovai diskutavo VVG tinklo inicijuotame seminare įgyvendinančiame projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“ (Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Lietuvos kaimo tinklas“).

Skaityti daugiau: Dalyvauta seminare „Pažangus kaimo link“

 

Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė X-ojo ir XII- ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su vietos projektų pareiškėjais. 

Skaityti daugiau: Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartis

 

Šeduvos miesto bendruomenės projektas "Šeduvių vienybė – jėga“

Šeduvos miesto bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1 įgyvendina projektą „Šeduvių vienybė – jėga“.

Skaityti daugiau: Šeduvos miesto bendruomenės projektas "Šeduvių vienybė – jėga“

 

Vandens pramogų parkas Baisogaloje

Įgyvendintas Baisogalos bendruomenės parengtas projektas „Vandenlenčių pramogų parko įrengimas Baisogalos II-ajame tvenkinyje“.

Skaityti daugiau: Vandens pramogų parkas Baisogaloje

 

Projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ dalyviai lankėsi Klaipėdos dramos teatre

Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino pusę projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ veiklų. Projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją  „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“pagal VPS priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“.

Skaityti daugiau: Projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ dalyviai lankėsi Klaipėdos dramos teatre

 

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk geras sau ir kitam”

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk geras sau ir kitam“ pagal  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje programą.

Skaityti daugiau: Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk geras sau ir kitam”

 

Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo konferencija

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2019 m. gruodžio 6 d. Radviliškio r. Alksniupių kultūros namuose surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo konferenciją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti rezultatai“, kurios metu buvo apžvelgta įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas, kaimo bendruomenių veiklos iššūkiai ir galimi sprendimai, galimos verslo formas, pristatyti kaimiškose vietovėse įgyvendinti projektai.

Skaityti daugiau: Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo konferencija

 

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Skaityti daugiau: Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą

 

"Gerų darbų regata" Miežaičių kaimo bendruomenėje

Jau tapo tradicija, kad metų gale Miežaičių kaimo bendruomenėje organizuojamas gerumo ir padėkos vakaras. Labai džiaugiamės, kad žmonės nėra akli ar abejingi kitų kuriamam grožiui, geriems darbams, pasiektiems rezultatams. Jaučiame pareigą  kasmet pagerbti tuos, kurie darė gerus darbus, nesivaikydami finansinės naudos ar asmeninės gerovės ir tuos, kurie švenčia gražius jubiliejus. Gerumo ir padėkos vakaras ,,Gerų darbų regata“ organizuotasįgyvendinant Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Ateitis – mūsų rankose“   pagal vietos plėtros strategiją  „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“.

Skaityti daugiau: "Gerų darbų regata" Miežaičių kaimo bendruomenėje

 

Šeduvos miesto bendruomenė įgyvendina projektą

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“