Apie mus

Vietos veiklos grupė (VVG) „Radviliškio lyderis“

   Tai asociacija, kuri įkurta 2004 m. rugsėjo 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis  Radviliškio  rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ suformuotas jungiantis partnerystės principu kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, valstybiniam bei privačiam sektoriui. Vietos veiklos grupė atstovauja Radviliškio rajono kaimo vietovės plėtros partnerius, rengia ir įgyvendina vietos plėtros strategiją, naudojasi LEADER ir kitų programų lėšomis gyvenimo kokybės gerinimui, kuriant įvaizdį viduje ir išorėje.

Radviliškio kaimo vietovių plėtros vizija

Kultūringa, vieninga ekonomiškai stipri ir užtikrinanti
įvairių gyventojų grupių poreikius Radviliškio rajono VVG teritorija, kurioje žmonės nori gyventi ir dirbti.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ misija

Skatinti permainas kaimo vietovėse, organizuoti kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą, kurti vieningą, kultūringa bei ekonomiškai patrauklia aplinką, atstovauti jų interesus, mokyti ir konsultuoti vietos projektų vykdytojus.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdyba

Valdybą sudaro 15 narių ir yra pagrindinis atstovaujamasis ir sprendimų priėmimo organas. Valdyba sudaryta iš pilietinės visuomenės (46,67 proc.), vietos valdžios atstovų (20 proc.), verslo sektoriaus atstovų (33,33 proc.).

Vardas, pavardėElektroninis paštasTel. numeris
Pilietinė visuomenė
Romalda Šiurnienėsurniener@gmail.com8 612 45 673
Rūta Dambrauskienėsvirskaite.rta@gmail.com 8 639 44 074
Laurynas Balinskasbalinskas.laurynas@gmail.com8 683 12 250
Artūras Radžiūnasarturas.radziunas@gmail.com8 686 21 573
Edmundas Valbaedmundas@biokatilas.lt8 685 90 458
Lina Guokienėpakalniskiai@gmail.com8 611 58 083
Vilma Toleikienėvilma.toleikiene@gmail.com8 612 95 362
Verslas
Rūta Zaleskytė-Barzinskienėseduvoskepykla@gmail.com8 671 19 714
Vitas Pranas Tutkusdocentas48@gmail.com8 615 47 558
Andrius Dambrauskisandriusdambrauskis@gmail.com8 604 31 887
Inga Juodienėgostauciuke@gmail.com8 600 57 536
Matas Masiulismatasmasiulis27@gmail.com8 683 45 762
Vietos valdžia
Andrius Abromavičiusandrius.abromavicius@radviliskis.lt8 422 69 011
Rimvydas Aleknavičiusrimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt8 647 46 419
Ingrida Gladkienė Valdybos pirmininkėingrida.gladkiene@gmail.com8 604 56 696

Vietos veiklos grupės nariai:

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ atstovauja Radviliškio rajono savivaldybės teritoriją ir apjungia šioje teritorijoje veikiančius socialinius ir ekonominius partnerius.

Organizacijos pavadinimasAtstovo vardas, pavardėTelefono Nr.El. paštas
Nevyriausybinių organizacijų sektorius
Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“Romas Kalvaitis VVG pirmininkas+370 620 72 774rkalvaitis3@gmail.com
Pavartyčių bendruomenėGreta Jonaitienė+370 606 10 764greta.kriksciunaite@gmail.com
Daugėlaičių kaimo bendruomenėVirginija Jasiūnienė+370 676 16 084ignas.jasiunas@gmail.com
Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“Ona Mišeikienė+370 618 36 674bukauskaitevaiva@gmail.com
Asociacija Polekėlės bendruomenėVilma Toleikienė+370 612 95 362vilma.toleikiene@gmail.com
Pociūnų kaimo bendruomenėIrma Druktainienė+370 671 49 923drirma@gmail.com
Šeduvos miesto bendruomenėLivita Tvarevičienė+370 674 29 768livita77@gmail.com
Sidabravo kaimo bendruomenėVidmantas Blužas+370 686 21 596sidabravas@radviliskis.lt
Vėriškių bendruomenėBirutė Mickaitienė+370 616 77 953info@preda.lt
Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“Audronė Motiejūnienė+370 601 28 160martina2ster@gmail.com
Asociacija „Mankiškių bendruomenė“Zita Augienė+370 656 34 580benejolanta@yahoo.com
Acokavų bendruomenėRenata Baltrušaitytė+370 677 03 030asarele21@yahoo.com
Grinkiškio bendruomenėGiedrė Bložienė+370 687 05 935grinkiskis@radviliskis.lt
Pociūnėlių miestelio bendruomenėŽydra Čižauskienė+370 618 12 995cizauskienezydra519@gmail.com
Butėnų bendruomenėRasa Navickienė+370 610 42 314butenubendruomene@gmail.com
Baisogalos bendruomenėArtūras Radžiūnas+370 686 21 573arturas.radziunas@gmail.com
Pakiršinio kaimo bendruomenėEdmundas Valba+370 686 90 458edmundas@biokatilas.lt
Palonų bendruomenėVilma Budvytienė+370 686 63 242vilmabudvytiene@gmail.com
Kutiškių kaimo bendruomenėLaurynas Balinskas+370 683 12 250balinskas.laurynas@gmail.com
Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“Aistė Repšienė+370 650 64 495aisterepsiene@gmail.com
Asociacija „Tyrulių bendruomenė“Ona Paliulienė+370 687 89 763o.paliuliene@gmail.com
Papušynio kaimo bendruomenėVilija Kunickienė+370 615 13 694vkunickiene@gmail.com
Asociacija „Voskonių bendruomenė“Dovilė Januškevičienė+370 603 29 089dovile.martinkut4@gmail.com
Pašušvio bendruomenėRomalda Šiurnienė+370 612 45 673surniener@gmail.com
Miežaičių kaimo bendruomenėVirginija Balinskienė+370 615 31 558virginija.balinskiene@radviliskis.lt
Asociacija „Kalnelio Gražionių bendruomenė“Liuda Pilotienė+370 685 23 699liudapilotiene@gmail.com
Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė-Draugas“Laima Didžbalienė+370 686 67 345dilaima@gmail.com
Šiaulėniškių bendruomenėIeva Bliznikienė+370 682 23 196ieva.bliznikiene@radviliskis.lt
Asociacija Arimaičių ežero bendruomenėRimantė Varnavičienė+370 600 81 841varnavice@gmail.com
Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“Aldona Sivickienė+370 610 13 816aldsivickiene@gmail.com
Šaukoto bendruomenėVitalija Augustienė+370 615 28 290vitalijaaug@gmail.com
Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“Dalia Balčiūnienė+370 620 46 298dalkija@gmail.com
Skėmių kaimo bendruomenėRūta Dambrauskienė+370 639 44 074svirskaite.rta@gmail.com
Bendruomenė „Trys karaliai“Elžbieta Karaliūtė+370 612 82 754elzbieta.karaliute@gmail.com
Pakalniškių kaimo bendruomenėLina Guokienė+370 611 58 083pakalniskiai@gmail.com
Asociacija „Šeduviai“Aušra Čiūdarienė+370 687 35 416asociacija.seduviai@gmail.com
Vadaktų kaimo bendruomenėDaiva Leščinskienė+370 600 33 696vadaktukaimobendruomene@gmail.com
Verslo sektorius
UAB „Šeduvos kepykla“Rūta Zaleskytė - Barzinskienė+370 671 19 714ruta.zaleskyte@gmail.com
Ūkininkas Zenonas Skačkauskas+370 655 37 262zeniusskackauskas@gmail.com
Ūkininkas Tomas Radvilavičius+370 602 94 031tomasradvilavicius@yahoo.com
Ūkininkas Arūnas Mickaitis+370 645 14 916a.mickaitis@gmail.com
Ūkininkas Vitas Pranas Tutkus+370 615 47 558docentas48@gmail.com
Ūkininkas Andrius Dambrauskis+370 604 31 887andriusdambrauskis@gmail.com
FizinisJūras Sadzevičius+370 682 23 194juras.sadzevicius@gmail.com
MB „Suri Suri“Inga Juodienė+370 600 57 536gostauciuke@gmail.com
FizinisViktorija Mockaitė+370 616 27 830pumpurelis2@gmail.com
Fizinis Matas Masiulis+370 683 45 762matasmasiulis27@gmail.com
MB „Bernison“Justina Pranienė+370 679 70 097info@tagman.lt
MB „Agmina“Regina Ivanovienė+370 684 45 134reginaivanoviene5@gmail.com
UAB „Baisogalos statyba“Gerimantas Budvytis+370 612 14 209gerimantas.b@gmail.com
Vietos valdžios sektorius
Vietos valdžios atstovasIngrida Gladkienė+370 604 56 696ingrida.gladkiene@gmail.com
Vietos valdžios atstovasAndrius Abromavičius+370 422 69 011andrius.abromavičius@radviliskis.lt
Vietos valdžios atstovasIngrida Grigalaitienė+370 615 24 178ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt
Vietos valdžios atstovasRimantas Liukumas+370 686 31 817rimantas.liukumas@radviliskis.lt
Vietos valdžios atstovasArūnas Čižauskas+370 611 44 303arnasi33@gmail.com
Vietos valdžios atstovasRimvydas Aleknavičius+370 620 33 786rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt