VVG valdybos susirinkimų

Valdybos darbo reglamentas

2024 metų valdybos posėdžių protokolai

2024-01-23

2024-04-24

2023 metų valdybos posėdžių protokolai

2023-01-26

2023-04-25

2023-07-11

2023-10-18

2023-12-19

2022 metų valdybos posėdžių protokolai

2022-01-26

2022-05-24

2022-08-23 Priedas

2022-09-29

2022-12-12

2022-12-29

2021 metų valdybos posėdžio protokolai

2021-01-25

2021-04-20

2021-09-07

2020 metų valdybos posėdžio protokolai

2020-03-09

2020-05-13

2020-08-03

2020-09-29

2020-12-11

2019 metų valdybos posėdžio protokolai

2019-01-29

2019-02-26

2019-04-04

2019-08-12

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-29

Su posėdžių dalyvių sąrašu galite susipažinti VVG būstinėje.

2018 metų valdybos posėdžio protokolai

2018-01-22

2018-02-22

2018-03-08

2018-04-24

2018-07-17

2018-11-08

2018-12-18

2017 metų valdybos posėdžio protokolai

2017-01-25

2017-03-31

2017-09-28

2017-11-22

2016 metų valdybos posėdžio protokolai

2016-01-27

2016-04-14

2016-05-05

2016-09-28

2015 metų valdybos posėdžio protokolai

2015-09-03

2015-11-17

Valdybos posėdžio protokolai

2010-03-04

2010-08-12

2010-06-07

2011-02-11

2011-06-03

2011-07-28

2012-07-31

2012-10-03

2012-11-12

2012-12-10

2013-01-28

2013-06-03

2013-07-10