VPS atstovavimas

2020 m. rugsėjo 9 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Pakruojo rajone

2019 m. gruodžio 10 d. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime

2019 m. lapkričio 27 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Šiaulių rajone

2019 m. birželio 26 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Kelmės rajone

2019 m. gegužės 28 d. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotose mokymuose

2019 m. gegužės 14 d. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime

2019 m. balandžio 25 d. Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame susirinkime

2019 m. balandžio 16 d. Dalyvauta Amatų dvarelio visuotiniame narių susirinkime

2019 m. kovo 27 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Raseinių rajone

2018 m. gruodžio 12 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Joniškyje

2018 m. lapkričio 22 d. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros konferencijoje

2018 m. spalio 2 d. Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime

2018 m. rugsėjo 13 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Akmenės rajone

2018 m. birželio 6 d. Dalyvauta vietos veiklos grupių susitikime Pakruojo rajone

2018 m. gegužės 29 d. Dalyvauta vietos veiklos grupėms skirtame seminare Telšiuose

2018 m. balandžio 5 d. dalyvauta VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime

2018 m. kovo 22 d. dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos mokymuose

2018 m. kovo 23 d. dalyvauta parodoje „Ką pasėsi…2018”

2018 m. kovo 6 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime

2018 m. kovo 1 d. dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos mokymuose

2018 m. vasario 8 d. dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos mokymuose

2018 m. vasario 6 d. dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos mokymuose

2018 m. vasario 2 d. VVG tinklo valdybos posėdyje

2017 m. gruodžio 7 d. dalyvauta LR žemės ūkio ministerijos organizuotame apskrito stalo susitikime

2017 m. spalio 26 d. dalyvauta LR žemės ūkio ministerijos seminare

2017 m. spalio 24 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje konferencijoje

2017 m. spalio 6 d. dalyvauta parodoje „Sprendimų ratas 2017”

2017 m. spalio 5 d. Dalyvauta VVG susitikime Šiauliuose

2017 m. rugsėjo 27 d. Dalyvauta VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje

2017 m. rugsėjo 22-23 d. Dalyvauta Lietuvos kaimo parlamento III sesijoje

2017 m. rugpjūčio 23 d. Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos susitikime

2017 m. birželio 14 d. Dalyvauta VVG susitikime Raseiniuose

2017 m. birželio 6 d. Dalyvauta VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje

2017 m. birželio 2 d. Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017 m. balandžio 26 d. Dalyvauta VVG tinklo valdybos posedyje

2017 m. balandžio 20 d. Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame susirinkime

2017 m. balandžio 19 d. Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017 m. balandžio 4 d. Susutikimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vietos plėtros strategijos klausimams aptarti

2017 m. kovo 30 d. Seminaras: Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas

2017 m. kovo 22 d. Vietos veiklos grupių susitikimas Kelmės rajone

2017 m. sausio 18 d. informacinis seminaras „Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti”.

2016 m. spalio 25 d. seminaras „Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader”.

2016 m. spalio 12 d. Vietos veiklos grupių susitikimas Joniškio rajone

2016 m. spalio 11 d. seminaras  „Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader“ vietos plėtros strategijas“

2016 m. rugsėjo 22-23 d. konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau”

2016 m. rugsėjo 12 d. VVG tinklo susirinkimas

2016 m. rugsėjo 3 d. dalyvavimas tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje-mugėje

2016 m. rugpjūčio 5 d. VVG Tinklo susirinkimas

2016 m. birželio 6-7 d. VPS informaciniai renginiai

2016 m. gegužės 24 d. Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2016 m. balndžio 27 d. VVG tinklo susirinkimas

2016 m. balandžio 20 d. asociacijos Amatų dvarelis visuotinis narių susirinkimas

2016 m. balandžio 19 d. renginys Lauko diena Klaipėdos rajone

2016 m. balandžio 8 d. seminaras „Finansinės atskaitomybės ir gautos paramos deklaravimas. Apskaitos, mokesčių ir darbo teisės naujovės”

2016 m. kovov 23 d. seminaras darbo teisės tema.