Vietos projektų taisyklės ir dokumentų formos

Vietos projektų, teikiamų pagal Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, kai projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija, paraiškų derinimo, įgyvendinimo ir priežiūros tvarka

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 24

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 23

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudonat vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 20

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės

Socialinio verslo vykdymo gairių 1 priedas

Socialinio verslo vykdymo gairių 2 priedas

Socialinio verslo koncepcija

Socialinio verslo gidas

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 19

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo salygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės

Socialinio verslo poveikio skaičiuoklė (socialinio verslo gairių 4 priedas doc, xlxs formatu ir skaičiuoklės išsaugojimo pdf formatu instrukcija)

Socialinio verslo koncepcija

Socialinio verslo gidas

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo salygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo salygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTU NR. 17

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimų sąlygų aprašas (Koreguotas 2022-12-29 Valdybos sprendimu)

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTU NR. 16

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-9:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-9:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11

PS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9

PS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-9:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonės Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projektų paraiška

2 priedas Vienos įmonės deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-9:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ LEADER-19.2-SAVA-10:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonės Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Vienos įmonės deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-9:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ LEADER-19.2-SAVA-10:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Verslo planas

3 priedas Vienos įmonės deklaracija

4 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracija

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Įmonės susietumo deklaracija

„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas” pasiekimo vertinimo metodika

VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

3 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Įmonės susietumo deklaracija

„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas” pasiekimo vertinimo metodika