VPS valdymas ir kontrolė

VVG „RADVILIŠKIO LYDERIS”  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS RADVILIŠKIO RAJONO KAIMO VIETOVĖSE” (2007-2013 M.) STEBĖSENOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų formos:

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaita „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaita „Parama verslo kūrimui ir plėtrai”

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaita „Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

Vietos projektų stebėsenos ir kontrolės taisyklės (pakeitimai 2018-11-08)

Vietos projektų stebėsenos ir kontrolės taisyklės (pakeitimas 2017-03-31)

Informacija apie vietos projektų stebėseną už 2019 m.

Informacija apie vietos projektų stebėseną už 2018 m.

Informacija apie vietos projektų stebėseną už 2017 m.

Informacija apie vietos projektų stebėseną už 2016 m.

Informaciją apie vietos projektų stebėseną už 2015 m.

Informaciją apie vietos projektų stebėseną už 2014 m.

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaita.

Vietos projektų stebėsenos ir kontrolės taisyklių pakeitimas (5 priedas).

Vietos projektų stebėsenos ir kontrolės taisyklės.

 

VVG „RADVILIŠKIO LYDERIS” TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2023 M. ĮGYVENDINIMO VALDYMAS IR STEBĖSENA

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarka

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2016 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2017 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2018 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2019 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2020 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2021 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2022 m.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2023 m.