logobend

Patvirtinta 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

2016 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje protokolo Nr. 8D-52 (5.50) nutarimu buvo rekomenduojama skirti paramą Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategijai „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinti. Vietos plėtros strategija įvertinta 100 balų, rekomenduojamas skirti paramos dydis 2 486 600,00 Eur.

2016 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“, sąrašo patvirtinimo“ Nr. 4D-24 patvirtinta ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategija „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, skirta maksimali paramos suma 2 486 600,00 Eur EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos) 2 113 610,00 Eur ir Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos) 372 990,00 Eur).