Strategija 2007-2013 m.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys VVG įsteigimą ir veiklą: Civilinis kodeksas Asociacijų įstatymas Viešųjų pirkimų įstatymas Buhalterinės

Strategijos rodikliai

Numatoma, kad įgyvendinus strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ bus pasiekti strategijos rezultatai,

Dokumentų formos

V-ojo kvietimo dokumentų formos (rezervinių): I prioriteto 1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” Paramos paraiškos

Vietos projektai

Priimti ir patvirtinti sprendimai skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti Informacija apie skirtas lėšas projektams įgyvendinti