Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija ,,Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą ,,Atsinaujinimas“. Valstybės paramą šiam projektui skyrė LR Žemės ūkio ministerija pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“. 11 proc. prie projekto lėšų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė. Bendra projekto lėšų suma – 2932,89 Eur.

Įgyvendinant projektą už gautas lėšas įsigytas kompiuteris, spausdintuvas, perkolatorius, fotoaparatas, todėl galėsime teikti gyventojams kopijavimo ir spausdinimo paslaugas, įamžinti švenčių akimirkas. Taip pat įsigijus dažų ir vidaus apdailos prekių grindų dangai, buvo suremontuota salė ir kitos patalpos. Remonto darbus, savanoriškais pagrindais, atliko patys bendruomenės nariai. Ypač esame dėkingi Jonui Baltrušaičiui ir Sergėjui Trigarcevui už pakeistą grindų dangą. Po remonto bendruomenės namuose tapo jaukiau ir gražiau.