Asociacija „Acokavų bendruomenė“

Adresas: Acokavų k.,
LT-82463 Radviliškio r.
mob. tel. +370 685 87 796
el. p. acokavai@gmail.com

Laima Šlekienė

Laima Šlekienė,
Acokavų bendruomenės pirmininkė

Mūsų bendruomenė įsikūrusi Acokavų kaime, tačiau ją sudaro ne tik šio, bet ir Liepiškių, Pašušvio, Birietiškių, Sklioriškių, Repšių, Sidarių, Baroniškių, Apušroto kaimų gyventojai.

Acokavai, kaip gyvenvietė, įsikūrė tik sovietmečiu, kai tapo Mičiurino kolūkio centru, todėl neturi istorinės praeities. Bet yra žymių vietų ir žmonių kilusių iš kitų kaimų. Tai garsi etnografo, fotografo ir kraštotyrininko Balio Buračo giminė, kilusi iš Sidarių kaimo. Sidariai yra senas sentikių kaimas, jame tebestovi cerkvė, yra sentikių kapinės.

Iširus kolūkiams, kaimas tarsi apmirė, todėl atsirado poreikis burtis į bendruomenę, kad kažką galėtume kartu nuveikti ar tiesiog susirinkti pabendrauti.

2004 metų birželio mėnesį įregistravome bendruomenę. Neturėjome jokių patalpų. Todėl glaudėmės pradinės mokyklos patalpose. Pirmiausia savo lėšomis ir jėgomis įsirengėme šarvojimo salę, nes ji kaimui buvo reikalingiausia. Vėliau iš savivaldybės, pagal panaudos sutartį, gavome dalį buvusio darželio pastato. Patalpos nebuvo tinkamos naudoti, bet rašėme projektus, gavome finansavimą, dalį darbų atlikome patys ir dabar turime puikią salę, dušą, skalbimo mašiną, savo lėšomis ir savanorišku darbu įsirengėme virtuvę, nes retą savaitgalį patalpos būna tuščios. Kaimo gyventojai čia švenčia savo šventes, jubiliejus ar giminės susitikimus.

Kaimo pakraštyje kraštietis Vaclovas Buračas kartu su kaimo gyventojais pastatė kryžių. Susitvarkėme bendruomenės namų aplinką, pasodinome gėlių, teritoriją apsodinome medeliais.

Organizuojame įvairias šventes. Jau tradicine tapo Naujųjų metų sutikimo šventė, vakaronės pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms. Patys neturime saviveiklininkų, bet turime gerų kaimynų, kurie atvažiuoja pas mus su koncertine programa ar spektakliais Motinos, Tėvo dienos ar kitomis progomis.

Mūsų bendruomenė, vienijanti daugiau kaip 130 narių, atšventė savo 5-erių metų jubiliejų. Apžvelgėme nuveiktus darbus, padėkojome aktyviausiems bendruomenės nariams, nes tik jų dėka galėjome tiek daug nuveikti ir tikimės padaryti dar daugiau.

Džiaugiamės, kad mūsų krašto žmonės yra draugiški, padeda vieni kitiems džiaugsme ir sunkią netekties valandą.