Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“

Adresas: Ežero g. 6, Karčemų k.,
LT-82183 Radviliškio r.
mob. tel. +370 679 58 385
el. p. bukauskaitevaiva@gmail.com

Vaiva Vaičiūnienė,
Asociacijos „Karčemų bendruomenės „Kaimynai” pirmininkė

Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ įregistruota 2007 m. gegužės 31 d. Bendruomenė yra Radviliškio seniūnijoje, tik 2 km. nutolusi nuo Radviliškio miesto.  Šiuo metu bendruomenė nuomojasi patalpas buvusioje Karčemų pradinėje mokykloje. Bendruomenės patalpas suremontavome gavę lėšų pagal LR ŽŪM finansuojamus projektus.

Šiuo metu bendruomenę vienija 79 žmonės. Veiklą organizuojame pagal asociacijos įstatus.  Siekiame įgyvendinti ir svarbiausius tikslus:

  • skatinti Karčemų bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesams;
  • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Karčemų bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Radviliškio rajono savivaldybe sprendžiant Karčemų bendruomenės problemas;
  • rūpintis kaimo plėtra, pagal turimus išteklius ir galimybes vykdyti sociokultūrinę veiklą;
  • padėti bendruomenės nariams realizuoti savo darbinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Bendruomenės veiklą organizuoja visuotiniame susirinkime išrinkta Valdyba. Jos nariai pasiskirstę veiklos sritimis. Salėje vyksta didieji renginiai: jaunimo šokių vakarai – diskotekos, suorganizuotos 8 didelės vakaronės (Velykinės popietės, Kalėdų vakaronės, Joninės ir pan.), bei mažesnių renginių: vaikų popietės, paskaitos, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Norintieji gali žaisti  stalo tenisą  (nupirktas stalo teniso stalas). Organizuojama bendra veikla: dalyvavome pavasario tvarkymosi talkoje  „Darom“, bandėm savo jėgomis sutvarkyti paplentę šalia kelio Šiauliai – Panevėžys, sodinome medelius apgenėtame parke prie mokyklos.

Ypač aktyvios kaimo moterys. Dalis jų yra Lietuvos ūkininkių sąjungos Karčemų filialo „Rugiaveidė“ narės. Jų vadovė Ona Grigienė – kantri  ir išmoninga veiklos organizatorė.

Karčemų žmonės jaučiasi esą Lietuvos dalis ir visa, kas rūpi mūsų valstybei, rūpi ir mums. Turime rūpesčių ir svajonių, bet turime ir bendravimo džiaugsmų, tad manome, kad gyvensime ir po truputį tobulėsime.