Asociacija „Mėnaičių bendruomenė“

Adresas: Mėnaičių k.,
LT-82403 Radviliškio r.
mob. tel. +370 616 94 758
el. p. trimar25@gmail.com   

Marytė Trinkienė,
Mėnaičių bendruomenės pirmininkė

Ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, įregistruota 2007 m. kovo 19 d. Organizaciją sudaro skirtingo amžiaus, skirtingo išsilavinimo, bet turintys bendrus tikslus žmonės.

Asociacijos valdybą sudaro 5 nariai: Danutė Bitienė, Rima Legeckienė, Raimonda Miežinienė, Vladas Šlivinskas ir Rasa Jankūnienė. Asociacija „Mėnaičių bendruomenė“ vienija apie 100 narių. Asociacijos veiklos tikslai – suburti Mėnaičių kaime ir jo apylinkėse gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Mėnaičių kaimu susijusius asmenis Mėnaičių bendruomenės problemoms spręsti, skatinti Mėnaičių bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, rūpintis kaimo gerove, skatinti bendruomenės narius prisidėti prie ES vykdomos struktūrinių fondų paramos.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Per nepilnus trejus gyvavimo metus bendruomenė parengė ir įgyvendino 4 projektus. 2008 metais Radviliškio rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo nevyriausybinėms organizacijoms projekto lėšomis įgyvendintas projektas „Judėk ir būsi sveikas“. Už projektui skirtas lėšas buvo nupirktas sportinis inventorius: įvairūs treniruokliai ir kitos sportinės prekės. Dalyvavome LR Žemės ūkio ministerijos skelbtame valstybės paramos kaimo bendruomenėms projekte. Už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas buvo suremontuota bendruomenės salė, esanti Minaičių mokyklos patalpose. Sutvarkyta sale naudojasi ne tik bendruomenė, bet ir šios mokyklos mokiniai. Už pilietinio ir tautinio ugdymo projekto lėšas 2008 metais buvo atstatytas Mėnaičių kaimo kryžius, Mėnaičių krašto gyventojams suorganizuota ekskursija į Rumšiškių liaudies buities muziejų, Pažaislio vienuolyną. 2009-aisias, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo metais, Radviliškio rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo nevyriausybinėms organizacijoms projekto lėšomis suorganizuota ekskursija į Vilnių ir Kernavę.