Valentina Grinienė

Asociacija Polekėlės bendruomenė

Adresas: Mokyklos g. 13, Polekėlės k.,
LT-82465 Radviliškio r.
mob. tel. +370 675 05 841
el. p. valentinag144@gmail.com

Valentina Grinienė

Valentina Grinienė,
Asociacijos Polekėlės bendruomenės pirmininkė

Polekėlėje atsirado žmonių, neabejingų savo kaimo problemoms, rūpesčiams, vystimuisi. Šių žmonių iniciatyva 2005-07-26 įkurta Asociacija „Polekėlės bendruomenė“. Bendromenės steigėjai: S. Pranevičienė, I. Bagdonienė, S. Remeikienė, V. Grinienė.

Susikūrus Polekėlės bendruomenei į ją įstojo 66 nariai. Šiuo metu įregistruota 60 narių, o neregistruotų, bet dalyvaujančių veikloje, apie 100 žmonių. Bendruomenės gyvenime noriai dalyvauja jaunimas. Jaunimo dėka prižiūrima kaimo sporto aikštelė, organizuojamos sporto varžybos. Be jo neapsieina ir bendruomenės organizuojamos talkos.

Bendruomenė pagal panaudos sutartį iš Radviliškio savivaldybės turi paėmusi buvusios pradinės mokyklos pastatą, kurį projektų dėka remontuoja, tvarko. Į pagalbą tvarkant patalpas, Polekėlės aplinką atskuba ir didelis bendruomenės narių būrys. Bendruomenėje jau tapo tradicija švęsti Tarptautinę vaiku gynimo dieną, Onines, bendruomenės gimtadienius ir Kalėdas.

Bendruomenė dalyvauja projektinėje veikloje. Rašome projektus, kuriuos skelbia LR Žemės ūkio ministerija ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Polekėlės bendruomenė jau yra gavusi finansavimą tokiems projektams: „Sportuoti niekada nevėlu“, „Techninės bazės stiprinimas ir kelionių organizavimas – svarbi sąlyga bendruomenės veiklai gerinti“, „ Polekėlė prisikėlė 3“. Taip pat bendruomenės nariai projektus rėmė savanorišku darbu ir lėšomis. Mus yra parėmęs ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Darius Jurėnas. Finansuotų projektų dėka, bendruomenės nuomojamame pastato antrame aukšte, pakeisti langai ir durys, pakeista vandens ir kanalizacijos įranga, įsigyti treniruokliai, kompiuteris, spausdintuvai, skaitmeninis fotoaparatas, palapinė, žoliapjovė.

Tik darnus darbas, susikalbėjimas ir įsiklausymas bendruomeninį gyvenimą darys saugų, turtingą, prasmingą.