Asociacija „Tyrulių bendruomenė“

Adresas: Tyrulių k.,
LT-82046 Radviliškio r.
mob. tel. +370 614 74 414
el. p. kurtkuviene@gmail.com  

 

Astutė Kurtkuvienė,
Asociacijos „Tyrulių bendruomenė” pirmininkė

2005 m. gegužės 16 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, jos steigėjai: A. Gudeliūnas, J. Stankienė, A. Repinskienė ir kviestinis asmuo O. Aksinavičienė. Sušauktame susirinkime buvo išrinkti bendruomenės pirmininkas A. Gudeliūnas, buhalterė J. Stankienė, sekretorė A. Repinskienė ir revizorė O. Aksinavičienė. Patvirtinti asociacijos įstatai, nustatomas stojamojo ir kasmetinio nario mokestis. Taip pat išrenkama bendruomenės taryba, ją sudaro 9 nariai.

2005 m. birželio mėn. įregistruota asociacija „Tyrulių bendruomenė“. Šiuo metu bendruomenę vienija 75 nariai. 2006 m. sudaryta patalpų panaudos sutartis su Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kur Kultūros namuose vienuose iš patalpų įkurti bendruomenės namai. Bendruomenė yra sudariusi sutartis su labdaros ir paramos centru „Gyvenimo šviesa“, tai vienas didžiausių Tyrulių bendruomenės rėmėjų, taip pat mums padeda ir AB „Didysis tyrulis“.

Bendruomenėje yra nedaug jaunimo, kurie noriai padeda talkose, dalyvauja rengiamose šventėse. Bendruomenėje tapo tradicija švęsti Užgavėnes, Vaikų gynimo dieną, Jonines, Kalėdas. Aktyviai dalyvaujama ir įvairiose talkose, į kurias įsijungia tiek jaunas, tiek senas. Per visus bendruomenės gyvavimo metus parašyta nemažai projektų, kurie pagerino ir palengvino bendruomenės gyvenimą. Projektų dėka buvo suremontuotos bendruomenės patalpos, nupirkta kompiuterinės technikos, kėdžių, stalų, įrengta vaikų žaidimų aikštelė.

Tyrulių bendruomenės tikslas – skatinti bendruomenės narių ir jaunimo pilietinę iniciatyvą, bendruomenės telkimas, kultūrinių problemų sprendimas, kultūrinė–sportinė, švietėjiška veikla, kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas.