Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji Alka“

Adresas: Aukštelkų k.,
LT-82486 Radviliškio r.
mob. +370 671 13 847
el. p. vitpliatkiene@gmail.com 
Internetinis puslapis www.aukstelkai.webinfo.lt

Gyvenimas – ne smilkstanti žvakė,
tai tarsi stebuklingas deglas,
kuris tik akimirkai pateko į tavo rankas.
Ir tu prieš atiduodamas jį ateinančioms kartoms
priversk kuo stipriau suliepsnoti… (B.Šo)
Geras jausmas, kad kažkam priklausai…

Vitalija Pliatkienė,
Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji Alka” pirmininkė

Aukštelkų kaimas yra Radviliškio rajono šiaurinėje dalyje, 6 kilometrai nuo rajono centro. Kaimo laukais teka Vėzgės upelis. Reljefas nežymiai kalvotas. Kaimas skendi žalumoje, skoningai tvarkomos sodybos ir bendro naudojimo teritorijos. Aukštelkų kaimo žmonės buvo ir yra ištikimi savo žemei, tvirti, kantriai siekia savo tikslo. Todėl 2000 metais aukštelkiečiai ir aplinkinių kaimų gyventojai susibūrė į Aukštelkų kaimo bendruomenę „Aukštoji Alka“. „Aukštąją Alką“ vienija 73 nariai iš Aukštelkų, Gražionių, Mažaičių bei Kriaukėnų kaimų gyventojai.

Panaudos pagrindais iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos bendruomenė išsinuomavo seniūnijos administracinio pastato antrojo aukšto patalpas. Prireikus lėšų patalpų remontui buvo parengti ir laimėti keli projektai. Gavus finansavimą buvo suremontuotos patalpos. Įrengta bendruomenės susirinkimų salė, įsigytas sporto inventorius. Dalis pinigų skirta Aukštelkų kaimo 450 metų jubiliejui, kurį kaimas ir visa seniūnijos bendruomenė atšventė 2007 metais. Planuojame įrengti Maldos koplytėlę, kaimo muziejų, meno dirbinių, rankdarbių autoriams kambarius ir kt. Seniūnijos administracijos ir bendruomenės tarybos pastangomis išleista knyga apie Aukštelkų kaimas „Žiupsnelis iš Aukštelkų istorijos“.

Nuveikti darbai džiugina, nes gyventojai vis gražiau tvarko savo sodybas. Tai daro neraginami, iš širdies. Vis tik manome, kad mes dar labai mažai padarėme. Laukia dar labai daug darbų kaimo ir bendruomenės labui. Bendruomenės taryba stengiasi prisidėti prie aktualių klausimų sprendimo. Tačiau įgyvendinimui reikia ne tik gerų norų bet ir lėšų. Nesiskundžiame taip sakydami. Viliamės, kad mūsų pastangos neliks bevaisės.

Drąsiai garantuojame – „Aukštoji Alka“ ir toliau liks kaimo žmonių interesų gynėja, seniūnijos administracijos pagalbininkė.