Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino naudingą projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Verslumo idėjų paieška Linkmenyse, „Paukščių kaime““ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2019 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 576,00 Eur.

2019 m. spalio 1 dieną Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį su Radviliškio rajono savivaldybės administracija dėl paramos projektui įgyvendinti. Projekto bendras tikslas – verslumo idėjų paieška ir vadybos sugebėjimų tobulinimas.  Tikslai:  skatinti žmones aktyviau veikti socialinėje srityje, plėsti jų istorinį, kultūrinį akiratį, pažintinius interesus.Numatytiems projekto tikslams pasiekti surengta išvyka į Ignalinos rajone esančią verslią „Paukščių kaimo“ bendruomenę  verslumo idėjų paieškos ir vadybos gebėjimų tobulinimo klausimais. Dalyvauta 3 val. trukmės edukacinėje programoje, siekiant pritaikyti  sėkmingo verslo pavyzdį savo bendruomenėje. Be to, ekskursijos dalyviai susipažino su Aukštaitijos krašto vietovių istorine praeitimi, aplankė žymiausias vietoves, plėtė savo kultūrinį akiratį.

Bendruomenė kolektyviai tenkino narių socialinius, kultūrinius poreikius, sprendė daugumai bendruomenės narių aktualias problemas, tarp jų vieną svarbiausių – užimtumo problemą. Kokybiniai projektinės veiklos pokyčiai – kaimo žmonių būrimas,  informuotumo lygio kėlimas, krašto žmonių darbinio potencialo išnaudojimas, laisvalaikio turtinimas ir įvairinimas, išorinių ryšių užmezgimas ir palaikymas ir kt.                                                                                                                         

 Įgyvendindama projektą, bendruomenė nesiekė jokių privačių interesų tenkinimo, teikiamas projektas negeneravo jokių pajamų ir buvo pelno nesiekiantis.  „Imantai“ vykdė visuomeninę naudą teikiančią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, kadangi bendruomenės namai veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse ir jo veiklos tikslai yra  spręsti kaimo socialines ir  laisvalaikio, užimtumo  problemas, spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas, organizuoti kultūros, švietimo bei kitus įvairius renginius, propaguoti pilietiškumo nuostatas.

Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“  informacija

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA