Beinoravos kaimo bendruomenė

Adresas: Beinoravos k.,
LT-82258 Radviliškio r.
mob. tel. +370 620 82 335

e.p. jonasvil@gmail.com

Jonas Vilčiauskas,
Beinoravos kaimo bendruomenės pirmininkas

Beinoravos kaimo bendruomenė įsikūrė 2002 m. sausio 26 d. Jos Tarybą sudaro 9 aktyviausi Beinoravos krašto gyventojai. Beinoravos kaimo bendruomenė turi savo pagal projektines lėšas įrengtas patalpas, kuriose vyksta susitikimai, šventės ir susiėjimai. Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su vietine mokykla, seniūnijos kultūros darbuotojais ir Sidabravo seniūnija. Bendruomenės iniciatyva vyksta nuolatinės šventės ir minėjimai. Kasmet minima Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena – Vasario 16-oji, Užgavėnės, organizuojama Kaziuko mugė, gegužės pradžioje rengiama tėviškėnų šventė, kartu paminint ir Motinos dieną, organizuojamas tradicinis rajoninis bėgimas „Dapšionių ąžuolas – Beinorava“ dėl Beinoravos kraštiečio Vito Matuzo įsteigtos taurės ir prizų. Rudenį krašto ūkininkai tradiciškai pakviečia visus žemdirbius į žemės ūkio darbų pabaigtuves.

Beinoravos kaimo bendruomenės nariai rašo ir įgyvendina projektus. LR žemės ūkio ministerijai ir Radviliškio rajono savivaldybei finansavus projektus buvo įrengtas didelis kambarys – salė, skirtas viso kaimo bendruomenės žmonių susiėjimams. Tai pat įsigytą kompiuterinės technikos, vaizdo kamerų, stalų, kėdžių, židinio pastatymas. Tai padeda telkti ir vienyti bendruomenės žmones, vienyti kaimą bendriems tikslams, įgyvendinant bendrąjį kaimo gerovės, žmonių pasitikėjimo, tolerancijos, iniciatyvumo principus.

Beinoraviškiai labai myli savo kraštą, jį puoselėja ir brangina, renka kraštotyrinę ir etnografinę medžiagą apie senuosius kaimo amatus, gyventojus, istoriškai svarbias vietas ir vietovardžius. 2009 m. rugsėjį Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, ūkininkui Vytautui Čepaičiui iniciavus ir bendruomenei pritarus Dapšionių kaime buvo atidengtas kryžius, pasodintas didelis ąžuolynas.

Bendruomenės iniciatyva Dapšionių parapijos Dievo Apvaizdos bažnyčioje ne kartą yra skambėję bažnytiniai chorai, organizuojami sakralinės muzikos koncertai. Čia visada mielai Šv. Mišias gieda solistė, baigusi Kauno Muzikos akademiją, iš Beinoravos kaimo kilusi, Elena Kalvaitytė. Iš Beinoravos kilę ir daug kitų šaunių, aktyvių visuomeninėje veikloje ir gyvenime žmonių.