Bendradarbiavimas ir įgūdžiai – gerų idėjų aruodas

2012 m. gruodžio 18–19 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ organizavo išvažiuojama konferenciją „Bendradarbiavimas ir įgūdžiai – gerų idėjų aruodas“ įgyvendinant projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

Išvažiuojamoje konferencijoje dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir bendruomenių nariai, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Biržų rajono vietos veiklos grupės nariai ir administracija. Pagrindinis šios išvažiuojamosios konferencijos tikslas susipažinti su Pakruojo ir Biržų rajono įgyvendinamais projektais pagal įgyvendinamas vietos plėtros strategijas.

Konferencijos dalyviai pirmą dieną lakėsi Pakruojo rajono įgyvendintuose ar įgyvendinamuose projektuose. Apsilankė Klovainių bendruomenės įgyvendintame projekte „Klovainių miestelio patrauklesnės viešosios erdvės kūrimas, išsaugant natūralų vietovės kraštovaizdį“. Vietos projekto metu sutvarkyta visuomeninės paskirties teritorija – Daugyvenės upės pakrantės viešoji erdvė (plote 1,28 ha), įrengta rekreacinė zona su aktyvaus poilsio ir vaikų žaidimų aikštele, pritaikyta bendruomenės poreikiams. Klovainių miestelio gyventojams bus sudarytos sąlygos atyviai ilsėtis ir turiningai leisti laisvalaikį, gyventojai bus skatinami sportuoti ir sveikatintis. Projekto metu bus sukurta saugi, sveika ir pilnavertė aplinka sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymui bei padidintas miestelio patrauklumas.

Visuomeninio fondo „Pakruojo bendruomenės centras” įgyvendintą minkštąjį projektą fotografijų albumo „Naujas žvilgsnis į Pakruojo krašto senuosius amatus ir tradicijas“ leidyba. Bendruomenės centras, siekdamas puoselėti Pakruojo krašto tradicijas, išsaugoti vietos tradicinių amatų profesinę patirtį ir formuoti patrauklų krašto įvaizdį, projekto įgyvendinimo metu sukūrė ir išleido fotografijų albumą „Naujas žvilgsnis į Pakruojo krašto senuosius amatus ir tradicijas“, tai puiki galimybė pristatyti bendruomeninį judėjimą, kultūrinį paveldą, kraštovaizdį, tautodailę ir dailiuosius amatus, kulinarinį paveldą, tradicijas, kurios garsina senąjį Žiemgalos kraštą. Projektu tikimąsi tiesiogiai bei reikšmingai prisidėti prie patrauklaus Pakruojo krašto įvaizdžio ir tapatumo formavimo ir tokiu būdu paskatinti ne tik rajono bendruomenės telkimo procesus bet ir puoselėti patriotizmą bei sudaryti palankias sąlygas skatinti turizmą ir pasiryžimą saugoti kultūrinį paveldą.

Linksmučių kaimo bendruomenės projektą „Pastato rekonstrukcija pritaikant Linksmučių kaimo bendruomenės reikmėms“ įgyvendinamas kartu su partneriu – Pakruojo rajono savivaldybe. Siekdama pagerinti Linksmučių kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, užtikrinti bendruomenės gyvybingumą ir tolimesnę raidą, Linksmučių kaimo bendruomenė  nutarė paramos lėšomis restauruoti Linksmučių dvaro sodybos klojimą, turintį istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę ir pritaikyti šį pastatą bendruomeninei veiklai organizuoti. Rekonstruojamo klojimo pastato statybos data juridiniuose dokumentuose nurodyta 1853 m. Kultūrinės vertės aspektu vertingiausia – pastato tūris, stogo forma, kapitalinių sienų tinklas, akmenų mūro fasadai, vartų, durų, langų išlikę autentiškos angos ir jų fragmentai. Įgyvendinant vietos projektą Linksmučių dvaro sodybos klojime, kuris yra kultūros pavaldo objektas, bus atliekami I etapo pastato tvarkybos darbai: perdangos, sienų, atramų, stogo konstrukcijų tvarkybos darbai (esama stogo danga bus kaičiama į cinkuotos skardos dangą), bus restauruojamas sienų akmenų mūras, atkuriamos langų ir durų angos, medžio gaminiai.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projektą „Mokyklos stadiono (Gimnazijos g., Linkuva) rekonstrukcija, pritaikant Linkuvos bendruomenės reikmėms“. Linkuvos gimnazijos stadionas buvo labai prastos būklės: neatitinkanti reikalavimų futbolo veja; pastatyti seni, pavojų vaikų ir suaugusiųjų sveikatai keliantys vartai; stadiono bėgimo tako danga pažeista erozijos; suskilinėjusi, pažeista tinklinio ir krepšinio aikštelių danga; prasta lietaus ar tirpstančio sniego vandens nutekėjimo ir surinkimo sistemos kokybė. Įgyvendinus projektą stadione atlikta rekonstrukcija: įrengta kokybiška lietaus vandens nutekėjimo ir  surinkimo sistema, pakeista futbolo aikštės veja, pastatyti nauji futbolo vartai; įrengiamos 200 sėdimų vietų tribūnos žiūrovams; rekonstruoti stadioną juosiantys bėgimo takai bei išklojama nauja tinklinio ir krepšinio aikštelių danga, įrengiamos aikštelės, pritaikytos tokioms lengvosios atletikos rungtims propaguoti kaip šuolis į tolį ar rutulio stūmimas. Taip pat numatoma įrengti mažą dirbtinės dangos futbolo aikštelę su aptvėrimu, pritaikytą neformalioms pradedančiųjų futbolininkų (vaikų iki 7 – 9 m.) ugdymo veikloms vykdyti. Įvykdžius šias veiklas sutvarkyta visa stadiono teritorija, siekiant suformuoti patrauklią, gražią aplinką.

Guostagalio bendruomenė pristatė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos įgyvendinta projektą „Dalies pastato rekonstrukcija, pritaikant Guostagalio kaimo bendruomenės reikmėms“, kur išspęsta ne tik Guostagalio kaimo bendruomenės patalpų problema, bet ir išplėstos kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo galimybės, išspręsta problema žmonėms su negalia patekti į pastatą ir taip lengviau integruotis į visuomenę bei bendruomenės veiklą. Rekonstruoti Guostagalio kultūros namai pritaikyti bendruomenės poreikiams, išspręsta pagrindinę bendruomenės susibūrimo ir veiklos patalpų problemą, sukurta patrauklesnę gyvenamoji aplinka, pagerinta Guostagalio kaimo gyventojų gyvenimo kokybę bei praplėsta jų laisvalaikio užimtumo galimybes.

Mikoliškio kaimo bendruomenės projektas „Pastato rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas pritaikant Mikoliškio kaimo bendruomenės reikmėms“. Mikoliškio kaimo bendruomenė yra viena aktyviausių bendruomenių rajone. Bendruomenė rūpinasi visų savo narių socialine gerove ir vienas pagrindinių bendruomenės uždavinių – suburti visus Mikoliškio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrų problemų sprendimui. Bendruomenė savo veiklą vykdo pastate, gautame pagal panaudos sutartį. Pastatas pirmame etape 2010 m. buvo iš dalies rekonstruotas (I aukštas), gavus 128,8 tūkst. Lt paramą projekto „Pastato (unikalus Nr. 6592-9001-7010) rekonstrukcija, pritaikant Mikoliškio kaimo bendruomenės reikmėms“ įgyvendinimui.  Tačiau bendruomenė nutarė tęsti pradėtus bendruomenės pastato įrengimo darbus (II etapas) bei pritaikyti patalpas kaimo gyventojų poreikiams. Šiuo metu pastatas yra visiškai įrengtas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams: pirmame aukšte įrengta ventiliacija, įrengtas patogus įėjimas (terasa), antrame aukšte mansardoje sudėti mediniai langai, apšiltinta perdanga, įrengtos grindys ir lubos, gaisrinė signalizaciją, statinio žaibosauga. Antrame aukšte atlikti elektros montavimo darbai bei kondicionieriaus montavimas. Taip pat prie bendruomenės namų sutvarkyta aplinką (apie 100 kv. m.). Bendruomenės narių poreikiams – suremontuotas pastatą taip, kad būtų sudaryta galimybė jame vykdyti bendruomenės veiklą (rengti šventes, organizuoti renginius, iškilus poreikiui rinktis ir spręsti kaimo žmonių problemas ir kt.).

Vakare VVG „Radviliškio lyderis“ ir Pakruojo bei Biržų rajono vietos veiklos grupės nariai aptarė rajonų įgyvendinamus projektus pagal įgyvendinamas vietos plėtros strategijas bei strategijų įgyvendinimo administravimo probleminius klausimus. Kalbėta apie kaimo bendruomenių verslumo skatinimą, jaunimo ir moterų užimtumą siekiant kuo daugiau kaimo gyventojų įtraukti į bendruomeninę veiklą. Mielai dalijosi savo patirtimi atsakinėjo į praktinius klausimus, skleidė iniciatyvą, įvardijo sėkmingos patirties pavyzdžius. Beveik visi akcentavo, kad darbo sėkmę lemią nuoširdus bendravimas su žmonėmis, supratingumas, atvirumas, nors padėti kitam.

Antrąją dieną Vietos veiklos grupės „Radvilškio lyderis“ nariai ir bendruomenių atstovai lankėsi Biržų vietos veiklos grupės įgyvendinamuose projektuose. Susitikimo tikslas – supažinti su Biržų rajono bendruomenėmis, jų planais, patirtimi bei nuveiktais darbais. Radviliškiečiams organizuota pažintinė išvyka po savivaldybės bendruomenes. Vizito metu aplankytos Pabiržės, Kirkilų, Rinkuškių, Karajimiškio bendruomenės. Kiekviena bendruomenė pristatė metraščius, papasakojo, kaip buvo kuriami bendruomenės namai, kokie jie buvo, kokie yra dabar, pasidalijo džiaugsmais ir rūpesčiais. Svečiams aprodytas garsios įgriuvos Karvės ola ir Geologų duobė, Pačeriaukštėje – Sigutės Kiaulėnienės lėlių muziejus, Karstinių ežerėlių zona.Kirkilų kaimo bendruomenės projektą, kuriuo metu buvo bendruomenėje įrengta senųjų buities-amatų muziejus. Šiuo metu bendruomenė parengus naują projektą, kurio metu planuojamą sutvarkyti bendruomenės patalpas ir įrengti amatų centrą. Lietuvoje jau yra žinomi Kirkilų rupių miltų blynai su spirgučiais, kurie vasarą patiekiami ant vynuogių lapų, ir karstiniuose ežerėliuose sužvejotų karšių, lynų ir karosų žuvienė. Rupių blynų kepėjos ir žuvienės virėjos patiekalo receptą perėmė iš Kirkilų krašto senolių- Žukų šeimos. Rupių miltų blynai primena bulvinius ir yra labai skanūs su spirgučiais, visiems patinka. Blynai kepami iš vietos ūkininkų išaugintų kviečių grūdų, kuriuos čia pat vietoje mala. Bendruomenės namuose galima apžiūrėti amatininkų dirbinius, jų įsigyti. Atšilus orui savaitgaliais rengiamos amatų dienos. Amatininkai atsiveža kilnojamuosius įrenginius ir rodo, kaip gimsta dirbiniai.

Biržai yra unikalus kraštas, kuriame žemės paviršius aktyviai formuojasi nuolat keisdamas kraštovaizdį. Gruntiniam vandeniui išplovus gelmėje esančius gipso klodus, įgriūva žemė. Susidaro paslaptingos smegduobės: vienos sausos (pavyzdžiui garsusis gamtos paveldo objektas „Karvės ola“), kitos – virtusios ežerėliais su plika akimi matomomis sieros bakterijomis (Kirkilų ežerėliai).

Apie šį kraštą pasakojanti nauja ekspozicija Biržų regioninio parko lankytojų centre taip pat labai gyva. Jau vien užėję į centrą pasijauti lyg patekęs į pačią smegduobę, mat pasitinka šaltas stiklinis priimamasis. Jo tūris savo reljefine struktūra simbolizuoja smegduobės šlaitų sandarą, kai po žemių griūties apsinuogina geologiniai sluoksniai, sudaryti iš įvairių uolienų, lubos taip pat imituoja smegduobes. Ekspozicijoje įrengti interaktyvūs stendai-žaidimai „Smegduobių raidos procesas“, „Karstinių ežerėlių ekosistema“, stendas, veikiantis kaip smėlio laikrodis, imituoja smegduobės griūtį, kiti stendai vaizduoja smegduobes prieš griūtį ir po griūties, kurie padeda suprasti apie vykstančius gamtos reiškinius Biržų krašte. Antroje ekspozicijų salėje parengta mineralų bei uolienų ekspozicija, supažindinanti su krašto geologiniais turtais. Kur laukia dar vienas įdomus pažintinis interaktyvus kerno ekspozicijos stendas, kurio pagalba lankytojai gali pajausti gręžinio gylio mastelį ir pažinti geologinių sluoksnių kaitą.

Pasibaigus susitikimams  buvo aptarti dienos įspūdžiais, pasidalinta kaimo bendruomenių gerąją patirtimi. Nutarta ir toliau keistis patirtimi apie kaimo vietovių studijos ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, bendrus mainų projektus, organizuoti bendrus renginius.

Į namus VVG „Radviliškio lyderis“ nariai ir bendruomenių atstovai išvyko pasisėmę geros energijos, dalindamiesi matytų projektų idėjomis, aptardami koks reikšmingas bendradarbiavimo metodas ir patirties dalijimasis. Dėkojame  Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkams ir administracijai padėjusiems įgyvendinti mūsų sumanymą. 

 

Parašykite komentarą