logobend

Dalyvauta Akmenės VVG viešinimo renginyje

2019 m. sausio 25 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė organizavo viešinimo renginį „Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2015–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir perspektyvos“.

Šis renginys buvo skirtas Akmenės rajono kaimo bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms pristatyti įgyvendinamą Akmenės rajono vietos plėtros strategiją, teikiama Akmenės rajono savivaldybės paramą kaimo bendruomenėms bei bendruomeninio verslo įgyvendinimo gerosios patirties pavyzdžius ir galimybes įgyvendinant Akmenės rajono vietos plėtros strategiją. Didelis dėmesys buvo skirtas bendruomeninio bei socialinio verslo kūrimui, kuris pagyvintu rajono gyventojų paslaugų infrastruktūrą bei prisidėtu prie ekonominio krašto augimo.

Šiame renginyje dalyvavo ir Radviliškio atstovai VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė, bei Skėmių kaimo bendruomenės pirmininkė Birutė Sliosarienė ir valdybos narė Regina Dambrauskienė, kur pristatė VVG „Radviliškio lyderis“ bendruomeninio verslo įgyvendinimą, bei Skėmių kaimo ir Pociūnėlių miestelio bendruomenių pavyzdžius. Radviliškio atstovai džiaugėsi galėdami pasidalinti savo patirtimi su kolegomis iš Akmenės rajono.