2024-04-24

Detalės:

Organizatorius VVG „Radviliškio lyderis“ Telefonas +370 62072774 Elektroninis paštas vvg@radviliskis.lt

Tvarkaraštis

Data:
Laikas:

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos nariams

KVIETIMAS Į VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Kviečiame Jus dalyvauti 2024 m. balandžio 24 d. (trečiadienį) 17.00 val. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos narių susirinkime, kuris įvyks Šeduvos kultūros ir amatų centre, Vilniaus g. 1, Šeduva, Radviliškio raj.

Valdybos narių susirinkimo metu bus svarstomi šie klausimai:

  1. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 25 paskelbimo.
  2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
  3. Dėl Asociacijos buveinės adreso keitimo.
  4. Dėl Asociacijos „Namiškiai“ gauto prašymo „Dėl paramos sutarties pakeitimo“.
  5. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 20 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
  6. Kiti einamieji klausimai.
Valdybos pirmininkė
Ingrida Gladkienė

Vieta:

Vilniaus g. 1, 82225 Šeduva, Lietuva