Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2016 m. gegužės 24 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė dalyvavo tradiciniame Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime, kurį organizavo Akmenės rajono VVG.

Susitikimas prasidėjo nuo ekskursijos po Akmenės cemento gamyklą.  Išklausę instruktažą, užsidėję liemenes ir apsauginius šalmus turėjome progą iš arti pamatyti cemento gamybos procesą.

Susitikimą tęsėme Klykolių bendruomenės namuose. Šeimininkai aprodė atnaujintą bendruomenės pastatą, pristatė mažąjį buities muziejų, pademonstravo žvakių liejimo procedūrą.

Susirinkę Akmenės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Raseinių, Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių atstovai trumpai pristatė apie esamą padėtį kiekvienoje VVG. Susitikimo metu pasidžiaugta, kad visų susirinkusių Vietos veiklos grupių Vietos plėtros strategijos įvertintos ir patvirtintos, išskyrus Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG strategija vis dar vertinama. Radviliškio bei Joniškio VVG jau pasirašė ir paramos sutartis dėl strategijos įgyvendinimo, kitos VVG derina dokumentaciją dėl paramos sutarčių pasirašymo. Joniškio VVG yra jau gavusi avansą, kitos Vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijų administravimą vykdo skolintomis lėšomis. Susitikimo metu buvo aptartas ir Vietos projektų administravimo taisyklių projektas, diskutuota apie socialinio bei bendruomeninio verslo įgyvendinimo galimybes ir specifiką.

Tokių susitikimų metu, besikeičiant sukaupta projektine ir darbine patirtimi randami tinkamiausi sprendimai ir atsakymai į iškilusius klausimus.

Sekantis susitikimas numatytas Joniškio rajono Vietos veiklos grupės teritorijoje, data dar bus tikslinama.