logobend

Įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” kartu su partneriais iš Lenkijos, Vietos veiklos grupėmis „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza” įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje”.

Pirmasis realus šio projekto partnerių susitikimas įvyko dar 2021 m. liepos mėnesį Augustove. Šiame susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupių: „Radviliškio yderis” (Lietuva), „Zielone siolo” (Lenkija) ir „Zascianek Mazowsza” (Lenkija) atstovai. O 2021 metų lapkričio mėnesį Augustove pasirašius Partnerystės sutartį, dėl tarptautinio bendradarbiavimo, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta tarptautinio bendradarbiavimo projekto paraiška „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje”, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų priemonės „LEADER” programa” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”. 2022 m. kovo mėnesį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu tarptautinio bendradarbiavimo projektui skirta iki 98 197,00 tūkstančių Eur paramos.

Įgyvendinant projektą: suorganizuota 3-ijų dienų išvyka – pradžios konferencija, atidaranti Lietuvos ir Lenkijos regionų bendradarbiavimo projektą; suorganizuota 3-ijų dienų išvyka gerosios patirties pasidalinimui tarp vietinių verslininkų; suorganizuota 3-ijų dienų išvyka gerosios patirties pasidalinimu tarp bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų; surengta 3-ijų dienų išvyka gerosios patirties pasidalinimui apie „Pažangaus kaimo („Smart village”) koncepciją”; parengtas virtualus žemėlapis, kuriame pavaizduotos svarbiausios Radviliškio regiono istorinės, gamtos, šiuolaikinio meno ir kultūros vertybės, taip pat ir vietos regiono produktai bei paslaugos, bei patalpintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” bei projekto partnerių internetinėse svetainėse patalpintos nuorodos; sukurti video filmai apie lankytinas vietas, vietos produktus ir teikiamas paslaugas; sudalyvauta praktiniuose verslininkų mokymuose LGD „Zielone siolo” ir LGD „Zascianek Mazowsza” teritorijose; sudalyvauta tarptautinėje mugėje LGD „Zielone siolo” teritorijoje. Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje” metu iš viso suorganizuoti 7 renginiai, projekto veiklose sudalyvavo 582 asmenys.

Projekto viešinimas buvo vykdomas įvairiai: gerai matomoje vietoje pakabintas A3 formato plakatas; straipsniai Vietos veiklos grupės „Radviliško lyderis” internetinėje svetainėje, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” bei projekto dalyvių asmeninėse Facebook paskyruose; taip pat ir projekto partneriai bei dalyviai iš Lenkijos savo ruožtu vykdė projekto viešinimą.

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8