Karčemose įkurta viešoji erdvė

Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ įgyvendino projektą„Karčemų kaimo dalies viešosios erdvės sutvarkymas, poilsio ir sporto zonos įrengimas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ Nr. PKB-89 (toliau – projektas), pagal Paramos kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 „Dėl paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Bendra projekto vertė – 28 883,72 Lt; paramos lėšos – 24 262,32 Lt.

Projekto tikslas – Sutvarkyti kaimo viešosios erdvės dalį, siekiant sudaryti patrauklias fizinio aktyvumo ir poilsio sąlygas bendruomenei, vietos gyventojams sociokultūriniams poreikiams tenkinti.

Projekto metu sutvarkyta viešosios erdvės dalis, esanti prie  bendruomenės namų, įrengtos nuovažas pritaikytos neįgaliems gyventojams, įrengta 500 m. pėsčiųjų takų, pastatyti lauko suoleliai 2  vnt., įsigyti ir pastatyti 3 vnt. lauko treniruoklių.

Karčemų bendruomenės įgyvendintas projektas siekia išplėsti kaimo gyventojų galimybes, skatinant jų įsitraukimą į sportinę veiklą. Sukurtoje viešoji erdvėįtrauks daugiau vietos gyventojų į bendruomenines, kultūrines veiklas, sudarytos tinkamos sąlygos vietos gyventojų, užimtumui, per bendruomeninę veiklą vykdoma žalingų įpročių bei nusikalstamumo prevencija. Projektas skatina socialinės atskirties tarp miesto (Radviliškio) ir kaimo (Karčemų) mažėjimą: bus užtikrinamos tokios pat galimybės dalyvauti bendruomeninėje, laisvalaikio veikloje tiek miesto, tiek kaimo gyventojams. Skirtingų kartų kaimo gyventojai turės estetiškai patrauklią erdvę veiklai, o tai skatins skirtingų kartų bendravimą, ryšių stiprėjimą, kas teigiamai įtakos bendrą kaimo gyventojų emocinį klimatą ir bendruomeniškumą.Projektu siekiama gerinti kaimo patrauklumą, didinti laisvalaikio užimtumo galimybes, sudarant sąlygas aktyviam poilsiui.

Karčemų bendruomenės „Kaimynai“ informacija