Ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2019 m. kovo 4 d. paskelbė kvietimą paraiškų teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” įgyvendinimo taisyklėse, kuris tęsisi tik 1 mėn. iki 2019 m. balandžio 5 d. Detalesnė informaija internetu http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/ukininkai-kvieciami-isitraukti-i-trumpasias-tiekimo-grandines.

Viešinimo renginiai dėl KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” su gyva vaizdo transliacija.

Planuojame pradžiai bent 4 tokias transliacijas, kurios gali būti  preliminariai suorganizuotos taip:

  1. 2019 m.  kovo 6 d. 14 val. su   Lietuvos rytų/ vidurio   (Aukštaitijos) regionu (įtraukiant  Vilniaus, Utenos ir Kauno apskritis ir visas tas apskritis apimančias savivaldybes – jų žemės ūkio skyrius, VVG, vietinius verslo  ir informavimo centrus, LŽŪKT skyrius, NMA teritorinius skyrius, ŽŪR, šeimos ūkius);
  2. 2019  m. kovo 7 d. 9 val. su Lietuvos pietų  (Dzūkijos) regionu  (Alytaus, Marijampolės apskritys ir visas tas apskritis apimančias savivaldybes – jų žemės ūkio skyrius, VVG, vietinius verslo  ir informavimo centrus, LŽŪKT skyrius, NMA teritorinius skyrius, ŽŪR, šeimos ūkius);
  3. 2019 m. kovo 7 d. 14 val. su vakarų regionu (Žemaitijos) : (Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragėsvisas tas apskritis apimančias savivaldybes – jų žemės ūkio skyrius, VVG, vietinius verslo  ir informavimo centrus, LŽŪKT skyrius, NMA teritorinius skyrius, ŽŪR, šeimos ūkius);
  4. 2019 m. kovo  8 d.  10 val. su šiaurės regionu: Panevėžio apskritis ir visas tą apskritį apimančias savivaldybes – jų žemės ūkio skyrius, VVG, vietinius verslo  ir informavimo centrus, LŽŪKT skyrius, NMA teritorinius skyrius, ŽŪR, šeimos ūkius).

Parašykite komentarą