kapela 1

Kultūros iniciatyvų puoselėjimas Šniūraičių bendruomenėje

Asociacijai ,,Šniūraičių bendruomenė“ pateikus paraišką Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkursui gavo finansavimą – 500,00 Eur. Projekto prioritetas – kultūrinės iniciatyvos orientuotos į bendruomenės, arba atskirų grupių aktyvinimą, bei jų įtraukimą į kultūrinę veiklą. Vasaros renginių organizavimui buvo įsigyta palapinė–paviljonas.

Asociacija ,,Šniūraičių bendruomenė“ turi tradiciją organizuoti šventes, į kurias kviečiami dalyvauti šniūraitiškiai, aplinkinių kaimų gyventojai ir Radviliškio seniūnijos bendruomenių atstovai. Siekiant pagerinti laisvalaikio užimtumą, orientuojantis į šiuolaikinio žmogaus poreikius birželio mėn. buvo surengtas renginys – Bijūnų šventė. Tai tradicinis renginys, kurio metu dalyviai supažindinami su lietuvių švenčiamų švenčių apeigomis, buvo pagerbiami varduvininkai – Antanai. Meninę programą šventėje atliko Karčemų kapela ,,Karčemėlė“, Šniūraičių ansamblis ,,Bendraminčiai“, bei visiems gerai žinomas dainininkas Aleksas Lemanas.

Rugpjūčio mėnesį buvo suorganizuota tradicinė Radviliškio seniūnijos Gėlių šventė, kurioje vyko vaikų ,,gyvų“ gėlių eisena, senjorės pristatė gėlėmis puoštus skėčius, apdovanoti Radviliškio seniūnijos gražiausių sodybų šeimininkai  Vaida ir Gintaras Calkai (Daugėlaičiai), Vidmantas ir Aida Račiai (Mankiškiai), Rasmuta ir Almindas Valčiukai (Šniūraičiai), Danutė ir Antanas Rugaičiai (Kutiškiai), Jonas ir Alija Poderiai (Karčemos), Erika Norvaišaitė ir Žilvinas Sinušas (Miežaičiai), bei Genutė Jankauskienė (Voskoniai). Sporto aikštyne buvo suorganizuotos jaunimo krepšinio varžybos. Edukacinę vaflių kepimo pamokėlę vaikams pravedė asociacijos narė Vida Rimkienė. Kultūrinė programa buvo kuriama ne tik pasitelkiant vietinius saviveiklininkus, bet ir pakviečiant Daugėlaičių ir Tyrulių bendruomenių meno saviveiklos kolektyvus. Vaikams buvo surengta atrakcija ,,pūtų šou“. Į šventės organizavimą buvo įtraukiami socialiai atskirti asmenys, jaunimas, senjorai.

Spalio mėnesį buvo suorganizuota Senjorų dienos šventė – ,,Su daina per gyvenimą“, tuo pačiu paminint ir Šniūraičių kapelos ,,Bendraminčių“ 10-metį. Jubiliejiniame koncerte dalyvavo Daugėlaičių moterų ansamblis ,,Ritma“ vadovė (Rita Ivoškienė), Šiaulių rajono Pakapės stilizuota kapela (vadovas Julius Murialčikas). Už ilgametį dalyvavimą meninėje saviveikloje kolektyvo nariams: P. Barbaraušui, A. Meškoniui, P. Trakauskui, F. Jančenkovui ir S. Šimaičiui Radviliškio mero padėkas įteikė Radviliškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Virginija Balinskienė. ,,Bendraminčius“ sveikino kaimynai – Šiaulių rajono Žadžiūnų bendruomenės pirmininkė Malvina Stravinskienė, Žadžiūnų Jovaro bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė, Daugėlaičių pramogų ir šokių salės kultūros specialistė Virginija Šukienė ir Daugėlaičių bendruomenės narės. Asociacijos ,,Šniūraičių bendruomenė“ pirmininkė ir kolektyvo vadovė A. Motiejūnienė padėkojo visiems kolektyvo nariams už ilgametį dalyvavimą saviveikloje ir kultūrinės veiklos puoselėjimą.

Asociacijos ,,Šniūraičių bendruomenė“ pirmininkė Audronė Motiejūnienė

 kapela 1

senjores 2

apdovanojimai 3

krepsinis 4

putu sau 5

vafliai 6