logobend

Kvietimas į infomacinį renginį

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis”  2018 m. rugpjūčio 21 d. 14 val. organizuoją informacinį renginį Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus. Norinčius dalyvauti informaciniame renginyje, prašome iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. registruotis tel. (8 422) 69 046; +370 679 90 643 arba el. paštu: edita.s@radviliskiovvg.lt.  Detalesnė informacija apie renginį pateikiama čia.